0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

TOPRAK KORUMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Anasayfa » TOPRAK KORUMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
TOPRAK KORUMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

TOPRAK KORUMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005, 5403 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Yayımlandığı R.Gazete: 19/7/2005 , Sayı:25880 ) Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım Dışı Kullanım İzni alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Projenin hazırlanmasındaki amaç, gerçekleştirilecek faaliyetler ile toprak kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu nedenle, kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler hariç olmak üzere,
  • Zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanması gerekmektedir.
  • Planlanan projelerin yatırım süreçlerinde doğal veya yapay nedenlerden dolayı toprak kayıplarının önüne geçilmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına arazi niteliğinin tarım alanı olarak belirtildiği alanlar başta olmak üzere; Faaliyetin gerçekleştirileceği bölgenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler ile “Toprak Koruma Projesi” hazırlanmasının talep edildiği alanlar için uygulama zorunludur.
  • İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, planlanan yatırımın, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası süreçlerinde Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve onaylatılması şeklinde kurum görüşü bildirmektedir. Bu gibi durumlar, ÇED süreci içerisinde ya da süreç tamamlandıktan sonra,  yatırıma başlamadan önce projenin hazırlatılıp onayının alınması gerekmektedir. Toprak Koruma Projeleri hazırlandıktan sonra bölgenin İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne sunulmakta ve yine müdürlük tarafından onay işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan, yetki belgesine sahip Ziraat Mühendisleri tarafından hazırlanır. ÇEVTAŞ olarak, ÇED süreçlerinde toprak koruma projesinin hazırlanması da dahil olmak üzere bir çok farklı çalışmayı uzman kadromuzla  ve üniversite akademisyenleri ile  yürüterek, anahtar teslim hizmet sağlamaktayız.