0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sıfır Atık Danışmanlığı

Anasayfa » Sıfır Atık Danışmanlığı
Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

ÇEVTAŞ olarak, işletmelere sıfır atık yönetmeliği kapsamında, sıfır atık belgesinin alınması için gerekli izinleri alıyoruz. İşletmelerin talebine göre alınması gereken kumbara teminini sağlıyoruz. Sıfır atık belgesi alındıktan sonra işletmenin danışmanlık hizmetleri sürdürüyoruz.

Sıfır Atık Geri Dönüşüm

Sıfır atık konusunda geri dönüşümün önemi çok büyüktür. Öncelik sıfır atık oluşumunu önlemek olsa da, günümüz dünyasında bunu tamamıyla engellemek mümkün değildir. Bu yüzden oluşan atıkların geri dönüştürülerek ilgili endüstri sürecinde işlenmesi ve tekrar kullanıma sunulması çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Geri dönüşüm işleminin sağlıklı şekilde cereyan edebilmesi için, geri dönüştürülme özelliği olan, kağıt, cam ve diğer materyallerin Bakanlık tarafından lisans verilen firmaların toplama noktalarına bırakılması önem azar. Eder. Bu tür maddelerin normal çöp kutularına atılması, dönüştürülme özelliklerin yitmesine neden olabilmektedir.

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır atık yönetmeliği 30289 sayı ve 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte sıfır atık çalışmalarını amacı, kapsamı ve dayanakları yer almaktadır. Ayrıca bu bağlamda Bakanlığın, İl Müdürlüklerinin, mülki idare amirlerinin, mahalli idare amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları da detaylıca belirtilmektedir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.