0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çevre Danışmanlığı

Anasayfa » Çevre Danışmanlığı
Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

ÇEVTAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yetkilendirilen, 0655 Numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” ile İzin ve Başvuru Hizmetlerini yerine getirmeye ve bu çerçevede Tesislere Danışmanlık yapmaya yetkilendirilmiştir. Birden farklı sektördeki 100'den fazla işletmeye aktif olarak çevre danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Şirketimiz Çevre izin ve lisans ve Danışmanlık hizmetleri verdiği işletmelerin, çevre mevzuatlarıyla alakalı sorunları nokta atışı çözmekte ve aynı zamanda mevzuatsal açından yapılması gereken başvurular ve gereken izinler alınmaktadır.

 • Çed Gereklidir yazısının alınması
 • Çed Muafiyet yazısının alınması
 • Çed Kapsam Dışı Yazılarının Alınması
 • Gürültü Muafiyet Yazılarının Alınması
 • Emisyondan Muaftır Yazısının Alınması
 • Teknik Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Emisyon Ölçümlerinin Koordine Edilmesi
 • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Muafiyet Yazısının alınması
 • Emisyon Baca Yüksekliklerinin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Proses Özeti İş Akış Şeması Hazırlanması
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar için İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Ticari Evrakların Kontrol Edilmesi ve Düzenlenmesi(Ticaret Sicil Gazetesi, Kapasite Raporu, Vergi Levhası vb)
 • Tehlikeli Atıkların online.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
 • Ambalaj Atıklarının Bildirim yapılması
 • Atık Yağların Bildiriminin Yapılması
 • Tıbbi Atıkların Bildiriminin Yapılması
 • Atık Sahasının Dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
 • Yıllık Tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
 • İl Çevre ve Bakanlık Denetimlerinde firmada bulunması
 • Atıksu Deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
 • Bakanlık  ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlaması