0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

Anasayfa » Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

ÇEVTAŞ, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş olup dip tarama ve boşaltım konularında yatırımcıya projelendirme hizmetleri sağlanamaktadır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla 14.01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

İdare: 50.000 m3 ve üzerinde olan dip tarama faaliyetleri için Bakanlığı, 50.000 m3’ün altında olan dip tarama faaliyetleri için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini ifade etmektedir.

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, Başvuru ve Onay süreçleri aşağıda verilmiştir;

Planı Kimler Hazırlayabilir?

  • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği (DTMÇYY) Bölüm 4- Madde (10)’da belirtildiği üzere; Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Başvurular Nereye Yapılır?

  • Hazırlanan plan için; 50.000 m3 ve üzerinde olan tarama faaliyetleri için Bakanlığa, 50.000 m3’ün altında olan tarama faaliyetleri için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
  • DTMÇYY’nin 13 üncü maddesine göre balıkçı barınaklarında 50.000 m3 ‘ün altında yapılacak dip tarama faaliyetleri için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Değerlendirilme Süresi ve Uygunluk Belgesi

  • Başvuru sonrası İdare tarafından değerlendirme süreci başlar. Bu süre 30 iş günü olarak belirlenmiştir. Yapılacak incelemede faaliyet sahibinden ilave bilgi, belge ve araştırma talebi yapılabilir.
  • Planın uygun bulunması durumunda İdare tarafından Uygunluk Belgesi düzenlenir.
  • Uygunluk Belgesini veren İdare tarafından diğer İdareye (Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) bilgi verilmesi gerekmektedir.

Onaylanan Planda Değişiklik Olması Durumunda

  • Onaylanan Dip Taraması Çevresel Yönetim Planında verilen faaliyetlere ilişkin herhangi bir değişikliğin ön görülmesi durumunda faaliyet sahibince İdareye başvuru yapılarak gerekli uygunluk belgesi yeniden alınır.

İZLEME VE RAPORLAMA

30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş ve dip taraması ve boşaltım konularında Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilen bilimsel kurum/kuruluşlarca düzenlenecek eğitimi almış çevre görevlileri veya bu personeli bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetleri kapsamında İdareye sunulacak olan İzleme Raporu ve Ekolojik Rapor formatları ile ekotoksikolojik analiz yöntemleri ve diğer uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenmiştir.

İzleme Nasıl Yapılır?

İzleme ve Raporlamalar Dip Taraması faaliyeti sonrasında çıkacak olan Tarama Malzemesinin boşaltılacağı alanda yaratacağı etkilerin izlenmesi ve raporlandırılması süreçlerini kapsamaktadır. İzleme çalışmaları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 20.02.2020 tarih ve 36855019-140.02.44536 sayılı “ Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi” Ek 6’sında verilen format doğrultusunda yapılır.

Analizler hangi laboratuvarlarca yapılır?

Numune alma ve analizler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca gerçekleştirilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar bulunmaması durumunda TÜRKAK tarafından akredite olan laboratuvarlar bu çalışmaları yürütebilir.

Uygunluk Belgesi için Belge Bedeli

Dip taraması ve boşaltım faaliyetleri kapsamında İdarece verilecek olan Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi için, faaliyet sahibince Bakanlıkça her yıl belirlenecek olan birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. Dip taraması faaliyeti sonucunda oluşan dip tarama malzemesinin denize boşaltılmadan faydalı kullanımı veya karada bertarafının sağlanması durumunda bu ödeme yapılmaz.