0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED)

Anasayfa » Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED)
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED)

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED)

Çed Raporu hazırlanması aşamasında Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından istenilen bu rapor genellikle bölge halkının sosyolojik durumunu ve planlanan faaliyetten etkilenme durumunu öngörmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu formatta hazırlanması gereken rapor Proje Tanıtım Dosyası ekine koyulur. Gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak yürütülen çevresel etki Değerlendirme sürecinin yanı sıra, söz konusu faaliyetin yakın çevresinde oluşacak sosyal etkileri değerlendirmek adına Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Sosyal Etki Değerlendirme Raporu ile ilgili yürütülen çalışmalar sırasında;

1.Faaliyet alanı ve yakın çevresindeki mevcut sosyal durum belirlenir.

2.Gerçekleştirilmesi   Planlanan   faaliyet hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması çalışmaları yürütülür.

3.Faaliyetin  sosyal  etkileri  belirlenerek,  olası  olumsuz  etkilere yönelik iyileştirici ve koruyucu öneriler ortaya koyulur.

4.Faaliyet Sahiplerinin; Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) finansman arayışı sırasında ön plana çıkan Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, farklı disiplinlerden ve alanında uzman kişilerden seçilen çalışma grupları tarafından literatür ve arazi çalışmaları sonucu hazırlanır.Uluslararası Kurum ve Kuruluşların usul, standart ve kriterlerine göre Sosyal Etki Değerlendirme Raporları Küresel Çevre tarafından başarı ile hazırlanmakta ve rapor kapsamında belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da danışmanlık hizmeti verilmektedir.